۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

  مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت‌ها با کسب موافقت اصولی از شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آبان ماه 1399 فعالیت خود را زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان آغاز کرد. هدف از راه‌اندازی این مرکز انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و حل مسائل و مشکلات مربوط به سلامت و بهداشت در زمان بروز حوادث و بلایا می باشد. مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت ها هم اکنون به عنوان یکی از مراکز زیرمجموعه پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت فعالیت می کند و از همکاری تعداد زیادی از متخصصان و اعضای هیات علمی در رشته‌های مختلف و بسیاری از دانش آموختگان و دانشجویان سلامت در بلایا و فوریت‌ ها در سراسر کشور برخوردار است.

چشم انداز مرکز

  هدف آرمانی یا چشم انداز مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان عبارت است از:

استفاده کارآمد و اثر بخش از توانائی های بالقوه و بالفعل دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کشور در زمینه تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا به خصوص زلزله جهت بسط و ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشگاه و کشور به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در زمان بروز بلایا و همچنین پاسخ به نیازهای علمی وپژوهشی جامعه در زمینه سلامت در حوادث و بلایا ، ارتقای توان مقابله جامعه با حوادث و بلایا به خصوص زلزله های احتمالی می باشد. این مرکز تصمیم دارد در آینده ای نزدیک به عنوان قطب علمی کشور در زمینه تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا در زلزله مطرح شود.

بیانیه رسالت 

  مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا وابسته به پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، برگزاری کارگاه های تخصصی، همایش های ملی و بین المللی و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه حل مسائل مربوط به کاهش خطرپذیری زلزله، ارزیابی ریسک و افزایش تاب آوری مراکز بهداشتی و درمانی را به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در سطح ملی و استانی فراهم می نماید.