۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

             اعضای اصلی


 

 

   1. دکتر رضا دهنویه

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   - تلفن     31325402   

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه 

   - ایمیل     rdehnavi@gmail.com

   


 

   2. منیژه بلوچی

 

   - کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

 


 

   3. آتوسا پورشیخعلی

 

   - دانشجوی دکتری پژوهشی آینده پژوهی در سلامت

 


 

   4. علی مسعود

 

   - دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت

 


 

   5. محبوبه خورشیدی

 

   - کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 


 

 

   6. غزال سلطانی

 

   - کارشناس بهداشت عمومی

 


 

   7. سید کیهان سجادی

 

   - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 


 

   8. نسرین زاده بدرقه

 

   - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 


 

   9. الهام کارگر

 

   - کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 


 

  10. لیلا کیانفر

 

   - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی