۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

  مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت از ابتدای خرداد ماه 89 در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و آغاز به کار کرد. فعالیتهای این مرکز متمرکز در سه محور اصلی مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت ادامه یافت و سپس با توجه به ضرورت حرکت و توسعه به سمت علوم بین رشته ای و ظرفیت سازی و هم افزایی میان علوم مرتبط، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و در حال حاضر به عنوان یکی از پنج مرکز تحقیقاتی اصلی زیرمجموعه این پژوهشکده به عنوان یک مرکز مصوب در حال فعالیت است.

تاریخ موافقت اصولی: 90/9/28

تاریخ موافقت قطعی: 93/12/16

امکانات و توانمندی‌ها : ( توانمندی آموزش پژوهش)

- تربیت دانشجوی دکترای پژوهش محور در علوم مرتبط با سیاستگذاری و مدیریت سلامت

- طراحی، توسعه و بروزرسانی داشبوردهای اطلاعاتی در حوزه سلامت و کارکردهای آن (تأمین مالی، ارائه خدمات، آموزش، پژوهش، و...) با استفاده از نرم افزارهای هوش کسب و کار و امکانات مناسب سخت افزاری

- انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین رشته ای مرتبط با حوزه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، ارتقای سلامت و تعیین کننده های اجتماعی سلامت

- طراحی و توسعه سندهای بخشی و بین بخشی در حوزه سلامت

- برگزاری کارگارهای مختلف روش شناسی در حیطه‌های پایه و تخصصی در حوزه مطالعاتی علوم سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت

- انجام پروژه‌های ملی و کشوری در حوزه های مختلف تأمین مالی، حفاظت مالی و ارزیابی عملکرد و عدالت در سلامت

- انجام پروژه ‌های مشترک بین المللی در حوزه سلامت

- ظرفیت سازی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای توسعه خدمات و محصولات دانش بنیان و تجاری سازی آنها

ماموریت:

  مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت وابسته به پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  علوم پزشکی کرمان می باشد. این مرکز تلاش دارد تا با انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی در حیطه های مختلف درون و بیرون نظام سلامت، تلاش در راستای فراهم آوردن شواهد و ظرفیت سازی مناسب برای تولید خدمات و محصولات دانش بنیان، تولید داشبوردهای اطلاعاتی مناسب و بروزرسانی آنها، تربیت نیروی دکترای تخصصی پژوهش محور، برگزاری کارگاه های تخصصی، جلسات هم اندیشی و گفتمان های سیاستی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه حل مسائل مربوط به تصمیم گیری و سیاستگذاری، نظام مدیریت و اقتصاد سلامت را در سطح ملی و استانی فراهم آورد.

 

چشم انداز:

   مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت با توکل و اتکاء بر خداوند متعال و استفاده از نیروی انسانی خلاق، توانمند و مجرب و با ایجاد جوی صمیمی و همدل و مشارکت جویانه و همکارانه و ایجاد تعامل هدفمند با مراجع پژوهشی و آموزشی استانی، کشوری و بین المللی مرتبط به عنوان مرکز مرجع و قطب استانی و کشوری در بهبود و تعالی نظام مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت شناخته خواهد شد.