۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

               اعضای اصلی


 

   1. دکتر حمید شریفی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌­آی‌وی و بیماری­‌های آمیزشی

   - دکترای اپیدمیولوژی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

   - تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۹

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     sharifihami@gmail.com     


 

   2. دکتر علی اکبر حقدوست

 

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 


 

   3. دکتر علی میرزازاده

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 


 

  4. دکتر محمد کارآموزیان

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 


 

   5. دکتر مصطفی شکوهی

 

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی 


 

   6. دکتر نیما قلعه خانی

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 

    

 

             

               پژوهشگران


 

  1. دکتر عابدین ایرانپور

 

   - دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 


 

   2. دکتر آرمیتا شاه حسینی

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 
   3. دکتر ایمان قاسم زاده

 

   - متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

 


 

  4. راضیه خواجه کاظمی

 

   - دانشجوی دکتری پژوهش محور

 


 

  5. مهرداد خضری پور

 

   -  کارشناس ارشد پرستاری


 

   6. فاطمه سادات توکلی

 

   - دانشجوی دکتری پژوهش محور

 
  7. الهه امیری

 

   - کارشناس ارشد جامعه شناسی

 
   8. سمانه عباس زاده

 

   - کارشناس ارشد جامعه شناسی

 
   9. سهیل مهماندوست

 

   - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 
   10. فاطمه مهرابی

 

   - دکتری حرفه ای داروسازی

 
   11. حسین میرزایی

 

   - دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی

 
   12. ناصر نصیری

 

   - دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی

 
   13. ملیحه سادات بذرافشانی

 

   - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

    14. اعظم بذرافشانی

 

   - دکتری کتابداری پزشکی و اطلاع رسانی پزشکی

 


 

   


روسای سابق


  دکتر علی اکبر حق دوست

 

 

  - استاد اپیدمیولوژی

  - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - ایمیل    ahaghdoost@kmu.ac.ir

   - لینک سامانه علم سنجی