۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و در دی ماه 1390 موافقت اصولی شد. این مرکز وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. هدف از تاسیس این مرکز، ایجاد یک محیط تحقیق آماری و ریاضی بوده که منجر به پیشرفت در طراحی و تجزیه و تحلیل تحقیقات در حوزه‌های مختلف در علوم بهداشتی گردد. این مرکز از طریق مدل سازی های مفهومی، ریاضی و آماری در قالب پژوهش‌های بنیادی و کاربردی زمینه فهم دقیق تر مسائل پیچیده کنونی و آینده حوزه سلامت را فراهم می نماید. این موضوع برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیری‌های آنها جهت حل مسائل کنونی و آینده بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشد. این مرکز همواره در تلاش است که بتواند علاوه بر انجام تحقیقات موثر در حوزه علوم بهداشتی، به آموزش این علوم به دانشجویان و محققین نیز بپردازد. بطوری که با تولید محتوای اموزشی چند رسانه ای، کمک فراوانی به محققین نموده است.

ماموریت مرکز:

  مرکز تحقیقات مدل سازی رسالت خود را علاوه بر پژوهش‌های نوین و بنیادی در زمینه های علوم بهداشتی، کمک و آموزش به دانشجویان و پژوهشگران علاقمند می داند. در واقع ماموریت مرکز به دو حیطه 1- تحقیق و پژوهش و 2- آموزش تقسیم می شود. در بخش تحقیق و پژوهش، تلاش مرکز به انجام تحقیقات نوین و مدل سازی‌های آماری و ریاضی در حیطه‌های علوم بهداشتی است. در بخش آموزش، تلاش مرکز به آموزش انواع مدل‌های آماری و ریاضی و مدل‌های اجرا شده توسط مرکز به پژوهشگران و دانشجویان و گسترش اجرای این مدل‌ها می باشد.

برنامه‌های راهبردی پژوهشی:

- توانمندی انجام مدل‌های آماری پیشرفته

- توانمندی انجام مدل‌های برآورد گروه‌های پنهان در جامعه

- توانمندی انجام مدل‌های دینامیکی در زمینه‌های علوم بهاشتی در کشور

برنامه‌های راهبردی پژوهشی:

- برگزاری کارگاه‌ها و سمینار‌های در خصوص مدل سازی‌های آماری و ریاضی

- تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای عمومی و تخصصی برای دانشجویان و پژوهشگران