۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

           اعضای اصلی


 

   1. دکتر محمد مهدی قائمی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴06

   - لینک سامانه علم سنجی 

   - لینک گوگل اسکالر 

   - لینک رزومه  

   - ایمیل  dr.mghaemi@gmail.com

 


 

   2. دکتر لیلا احمدیان

 

   - دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

 


 

   3. دکتر افشین صرافی نژاد

 

   - دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

 


 

   4. دکتر رقیه ارشادسرابی

 

   - دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 


 

   5. دکتر مریم اخوتی

 

   - دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 


 

   6. دکتر فرزانه ذوالعلی

 

   - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

 


 

   7. دکتر مهدیه شجاعی

 

   - دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 


 

   8. دکتر محمد اعظمی

 

   - دکتری تحصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 


 

   9. دکتر حمیدرضا سام زاده

 

   - دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 


 

   10. دکتر صدریه حاج اسماعیل گوهری

 

   - دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

             

              پژوهشگران


 


   1. الهه شفیعی

 

   - دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی

 


 

  2. حمید آزادی

 

   - دانشجوی دکتری پژوهشی انفورماتیک پزشکی

 


 

   3. دکتر امیرحسین نبی زاده

 

   - دکتری هوش مصنوعی

 


 

   4. فاطمه دیناری

 

   - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 


 

   5. سعیده گوهری

 

   - کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

 


 

   6. سیمین صالحی نژاد

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

 


 

   7. دکتر مهدیه منتظری

 

   - دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

 

 

 

           

               دانشجویان


 

 

   1. خدیجه مولایی

 

   - دانشجو دکتری انفورماتیک پزشکی

 


 

  2. عارفه عامری

 

   - دانشجو دکتری انفورماتیک پزشکی

 


 

   3. پرستو امیری

 

   - دانشجو دکتری انفورماتیک پزشکی

 


 

   4. فرزاد سلمان زاده

 

   - دانشجو دکتری انفورماتیک پزشکی

 

 


روسای سابق


 

   دکتر رضا خواجویی

 

 

 - استاد انفورماتیک پزشکی

 - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 - ایمیل  r.khajouei@kmu.ac.ir       

 - لینک سامانه علم سنجی