۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

مرکز تحقیقات انفورماتیک به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی در زمینه انفورماتیک پزشکی در کشور فعالیت خود را زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان آغاز کرد. این مرکز در سال 1395 موفق به کسب موافقت قطعی از شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شد. بیش از 20 عضو متخصص و هیات علمی در زمینه‌های استانداردهای تبادل اطلاعات پزشکی، بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی، بلاکچین، سیستم‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، تکنولوژی‌های اطلاعات سلامت، تله مدیسین، تعامل انسان و رایانه، راه اندازی و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت، داده کاوی پزشکی،سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری و مدیریت اطلاعات بهداشتی با مرکز همکاری دارند.

اهداف:

- انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی

- برگزاری کارگاه‌های تخصصی، همایش‌های ملی و بین المللی

- همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

- حل مسائل مربوط به توسعه -

به کارگیری و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در سطح ملی و استانی

چشم انداز:

با اهداف تعیین شده انتظار می رود که این مرکز در آینده‌ای نزدیک از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در نظام سلامت و به کارگیری عملی هر چه بیشتر این پژوهش‌ها ، مرکزی پویا، خلاق و نوآور به یک قطب علمی-پژوهشی مورد انتظار در کشور تبدیل گردیده و زمینه ارتقا سلامت در جامعه و همکاری‌های بین المللی در حیطه طراحی، ارزیابی و توسعه سیستم‌های اطلاعات بهداشتی فراهم آید.