۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

 

تقویم کارگاه‌های آموزشی تابستان ۱۳۹۸ – پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت

 

شنبه

شنبه

چهارشنبه

سه‌شنبه

روز

 

مردادماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۲۶

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

تاریخ

معاونت علمی پژوهشکده

پژوهشکده آینده‌پژوهی با همکاری مرکز EDC

مرکز تحقیقات

آینده‌نگری و نوآوری سلامت

معاونت علمی پژوهشکده

برنامه

نشست تخصصی "مناسبات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری"

آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا

پویش نظام‌مند و مرور تجربیات آینده‌پژوهی ایران

معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی

 

 

سه‌شنبه

چهارشنبه

روز

 

شهریورماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۳۹۸/۰۶/۰۶

تاریخ

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات

مراقبت اچ‌آی‌وی

معاونت علمی پژوهشکده

برنامه

آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی و نرم‌افزار

MAX-QDA

Publish or Perish Workshop

سخنرانی علمی "هنر و آینده"

 

 

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

معاونت علمی پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت - کارگاه "معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی" – ویژه اعضای هیات علمی – مدرس: جناب آقای دکتر محمدمهدی مولایی

 

۱۳۹۸/۰۵/۰۹

مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری سلامت - کارگاه "پویش نظام‌مند و مرور تجارب پروژه ملی آینده‌پژوهی ایران" – ویژه کارشناسان مراکز تحقیقاتی – مدرس: جناب آقای دکتر محمدمهدی مولایی

 

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

پژوهشکده آینده‌پژوهی با همکاری مرکز EDC  -  کارگاه آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا

 

۱۳۹۸/۰۵/۲۶

معاونت علمی پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت - نشست تخصصی "مناسبات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری"

 

 

۱۳۹۸/۰۶/۰۶

مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و ... - Publish or Perish Workshop – مدرس : Prof. Salman

 

۱۳۹۸/۰۶/۰۶

معاونت علمی پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت – سخنرانی علمی : "هنر و آینده" – با حضور افتخاری جناب آقای دکتر سید محسن هاشمی

 

۱۳۹۸/۰۶/۲۶

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت - آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی و نرم افزار MAX-QDA – مدرس : سرکار خانم دکتر طیبه میرزایی

 


 

 

تقویم کارگاه‌های آموزشی پاییز ۱۳۹۸ – پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت

 

سه‌شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

روز

 

مهرماه

۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تاریخ

مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

برنامه

تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی (۱)

کاربرد OneHealth Tool در تصمیم گیری های نظام سلامت

 

 

سه‌شنبه

سه‌شنبه

روز

 

آبان‌ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

تاریخ

مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

برنامه

طراحی پرسشنامه در

نرم‌افزار EPIDATA

بیست بیماری مهم که هر آینده‌پژوه باید بشناسد

 

 

۱۰ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت - کارگاه "کاربرد OneHealth Tool در تصمیم گیری‌های نظام سلامت"- ویژه اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان -مدرس : جناب آقای دکتر رضا گودرزی

 

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت - کارگاه "تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی (۱)"- ویژه اعضای هیات علمی ، محققان و دانشجویان – مدرس : جناب آقای دکتر یونس جهانی

 

 

 

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی  - کارگاه "بیست بیماری مهم که هر آینده‌پژوه باید بشناسد"- ویژه اعضای هیات علمی، مدیران و دانشجویان - مدرس : جناب آقای دکتر کامبیز بهاالدینی

 

۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و ... - کارگاه "طراحی پرسشنامه در نرم افزار EPIDATA" – ویژه محققان و دانشجویان  مدرس : سرکار خانم مهندس غزال موسویان

 

 

 

 

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد