۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

 

دکتر محمد مهدی قائمی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴06

   - لینک سامانه علم سنجی 

   - لینک گوگل اسکالر 

   - لینک رزومه  

   - ایمیل  dr.mghaemi@gmail.com


 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

   - دکترای سیاستگذاری سلامت

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۱۵

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل   va.yazdi@gmail.com

       


 

دکتر یونس جهانی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت

   - دکترای آمار زیستی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۵

   لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     yonesjahani@yahoo.com

 


 

دکتر حمید شریفی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌­آی‌وی و بیماری­‌های آمیزشی

   - دکترای اپیدمیولوژی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

 

   - تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۹

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     sharifihami@gmail.com

       


 

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

   - دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      32114760

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     nakhaeen@yahoo.com

 


 

دکتر رضا دهنویه

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   - تلفن     31325402   

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه 

   - ایمیل     rdehnavi@gmail.com

   

 

 


 

دکتر محمود نکویی مقدم

 

 

   - رئیس مرکز سلامت در بلایا و فوریت ها

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴17

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com

 

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱ سه شنبه ۶ ارديبهشت