۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
آینده نگاری در بخش آموزش علوم پزشکی
تدوین سناریو های مختلف برای بخش آموزش علوم پزشکی کشور
روند ها و ابرروندهای حاکم بر آموزش علوم پزشکی
نظام نوآوری در بخش اموزش علوم پزشکی
الزامات طراحی نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آمایشی
مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
نظام رصد حرکت در مسیر مجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
اعتبار بخش بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
تمرکززدایی در نظام آموزش عالی سلامت
نقشه راه تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروه های آموزشی
دانشگاه های مجازی علوم پزشکی
آموزش پاسخگو در نظام سلامت
طراحی وراه اندازی نرم افزارسیستم مدریت یادگیری
شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای
توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالا دستی
کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزشها و اخلاق حرفهای در موسسات آموزش عالی
تولید و بومی سازی شواهد معتبر برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)
دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کار آفرین
نظام دیده بانی،نیاز سنجی،آسیب شناسی و ارتقای ارزش ها و اخلاق حرفه ای پزشکی
عدالت در آموزش عالی سلامت
استاندارد سازی فرآیندهای آموزش علوم پزشکی
مطالعه هزینه-اثربخشی آموزش عالی
طراحی مسیر راه واجرایی سازی شبکه ی تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک که با دانشگاه های جهان

 

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير