۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

دبیرخانه جایزه روز جهانی آینده فهرست آثار راه یافته به مرحله نهایی سومین دوره "جایزه روز جهانی آینده" را در بخش های کتاب (تالیف و ترجمه)، تحقیقات دانشگاهی (رساله و پایان نامه)، مقالات، طرح های تحقیقاتی و گزارش های راهبردی معرفی کرد.

شایان ذکر است مرحله نهایی ارزیابی آثار توسط کمیته داوران، با دریافت و بررسی مستندات تکمیلی و تفصیلی آثار برگزیده در حال انجام است.

فهرست آثار راه یافته به مرحله نهایی به قرار ذیل است :

 

فهرست آثار راه یافته به مرحله نهایی ارزیابی جایزه روز جهانی آینده

1- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب

آثار تالیفی (7 کتاب)

آثار ترجمه (4 کتاب)

2- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله – پایان نامه دانشگاهی

رساله مقطع دکترا (4 رساله)

پایان نامه مقطع ارشد (4 پایان نامه)

3- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (9 مقاله)

4- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (2 طرح)

5- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (3 گزارش)

 

 

1- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب (به ترتیب تاریخ انتشار)

آثار تالیفی :

ردیف

نویسنده

عنوان کتاب

ناشر

تاریخ

1

شراهی و متقی

کتاب‌شناسی آینده‌پژوهی

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

1399

2

کوثری و سبزه پرور

عصر زیست بوم ها (حرکت به آینده های بهم پیوسته)

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

1399

3

حیدری و کشاورز ترک

سیاستگذاری آینده محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آب

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

1400

4

گودرزی، پدرام و مطلبی

دانشگاه آینده با نگاهی به روندهای جهانی و ملی

دانشگاه امام صادق (ع)

1400

5

ابراهیم آبادی

دانشگاه آینده به مثابه سامانه علمی، اجتماعی و فنی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1400

6

فراستخواه و همکاران

آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1400

7

جمعی از محققان

دانشنامه آینده نگاری راهبردی

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

1400

 

 

آثار ترجمه :

ردیف

مترجم - مترجمان

نویسنده - عنوان کتاب

ناشر

تاریخ

1

شعبانی، فقیه و نظری‌زاده

کستانزو و بردلی مککی - هندبوک پژوهش در راهبرد و آینده‌نگاری

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

1399

2

حیدری و توکل

باردک و پاتاشنیک - راهنمای کاربردی تحلیل سیاستگذاری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

1399

3

صدری و همکاران

گلوبال مک‌کینزی -‌ آینده مشاغل پس از کووید 19

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1400

4

مرادی

ریچارد دانکین - آینده‌ی کار

کهکشان دانش

1400

 

 

2- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله پایان نامه دانشگاهی (به ترتیب تاریخ دفاع)

رساله مقطع دکترا :

ردیف

نویسنده - محقق

عنوان رساله

دانشگاه

تاریخ

1

عسکری پورحبیب

گذار به دموکراسی با تاکید بر دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران

آزاد اسلامی

1399

2

پاینده

سناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجه با فین تک

تهران

1399

3

شهولی کوه­شوری

آینده نگاری استراتژیک توسعه ورزش تربیتی ایران

آزاد اسلامی

1399

4

یزدی زاده

طراحی الگويي براي برنامه پنچ ساله هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور براساس مدل برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر سناريو

تربیت مدرس

1400

 

 

پایان نامه مقطع ارشد :

ردیف

نویسنده - محقق

عنوان پایان نامه

دانشگاه

تاریخ

1

قاسمی

سناریوهای آینده سرمایه اجتماعی ایرانیان در فضای مجازی

موسسه آموزش عالی طلوع مهر

1399

2

ریحانی خوزانی

رویکردی آینده پژوهانه به سرطان معده در ایران با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علل

علوم پزشکی اصفهان

1399

3

یوزباشی

نقش تصاویر و تاثیر دنبال کننده و تاییدکننده بر ارزش ها و ضد ارزش ها در فضای مجازی

دانشگاه بابل

1399

4

اسفندیاری

نسبت تمایز پژوهش پایه/پژوهش کاربردی در اسناد سياستی علم و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

1400

 

 

 

3- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

ردیف

نویسنده اول - مسئول

عنوان مقاله

محل انتشار

تاریخ

1

عیوضی، عزیزخانی و همکاران

بررسی چگونگی تطبیق نظریه های رفتار مصرف کننده و مفروضات آینده پژوهی

راهبرد فرهنگ

پاییز 1399

2

  امیری فهلیانی

آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات ... بر گردشگری در مواجهه با بیماری های واگیردار و COVID-

مطالعات مديريت گردشگري (مطالعات جهانگردي)

پاییز 1399

3

ذوالفقارزاده و همکاران

سناریوهای آینده کتابخانه های عمومی ایران ...

تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

زمستان 1399

4

کوثری و مولایی

مطالعه ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق 1404 ...

راهبرد فرهنگ

زمستان 1399

5

رمضانی و  عنایتی

رویکردهای مطالعات آینده پژوهی در آموزش پزشکی

آينده آموزش پزشكي

فروردین 1400

6

لشکری و صالحی

ارائه مدل آینده پژوهی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی

توسعه آموزش جندي شاپور

بهار 1400

7

کوثری و علیزاده

الگوی حکمرانی نظام عتف از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردی

سیاست علم و فناوری

تابستان 1400

8

گل پرور و حسینی نژاد

آینده پژوهی ... چیدمان نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی ایران

مجلس و راهبرد

پاییز 1400

9

کوثری و ثقفی

نگاشت شبکه جریان ارزش بازیگران کسب و کار جویشگر بومی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان

مدیریت نوآوری

تابستان و پاییز 1400

 

 

 

4- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

ردیف

نویسنده - مجری

عنوان گزارش

محل انتشار

تاریخ

1

حیدری دارانی

طراحی  سیستم پیشنگر مدیریت انرژی بر اساس مفهوم زمکان

دانشگاه اصفهان

شهریور 1399

2

کوثری

ارایه الگوی حکمرانی نظام عتف ایران با تمرکز بر رفع تداخل وظایف و پیشنهاد سناریوهای تقسیم کار نظام حکمرانی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمستان 1399

 

 

 

5- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (به ترتیب تاریخ انتشار)

 

ردیف

نویسنده - مجری

عنوان گزارش

محل انتشار

تاریخ

1

کوثری و علیزاده

پیشنهاد نحوه واگذاری کارکردهای وزارت عتف به شوراهای مدیریت آموزش عالی استانی در آینده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

آذر 1399

2

کوثری و علیزاده

پیشنهاد اصلاح الگوی حکمرانی نظام عتف با تمرکز بر رفع تداخل وظایف در برنامه هفتم توسعه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اردیبهشت 1400

3

مصدق راد و موسوی

آینده پژوهی سالمندی جمعیت در ایران

مجله دانشكده پزشكي

خرداد 1400

 

 


 

تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۸ بهمن   آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۸ بهمن