۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

در راستای همکاری مراکز تحقیقاتی با سایر سازمان ها، پنجشنبه 23 مرداد ماه، جلسه بیمه سلامت استان کرمان و مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، در محل اداره بیمه سلامت برگزار شد.

در این جلسه تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا دکتر جعفری مدیر کل بیمه سلامت و دکتر یزدی رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان رسید. 

موضوع تفاهم نامه ایجاد و تقویت همکاری های مشترک در زمینه های مختلف علمی شامل آموزش، پژوهش و فعالیت های نوآورانه با استفاده از کلیه امکانات طرفین اعم از توانمندی علمی و تخصصی، نیروی انسانی، اطلاعاتی و منابع فیزیکی و تجربیات اجرایی و علمی بود.

زمینه های اصلی همکاری در این تفاهم شامل عناوین زیر می باشد: 1- خدمات آموزشی و توانمندسازی 2-مدیریت و تبادل اطلاعات 3-خدمات پژوهشی 4- نوآوری

 

 

 

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد