۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
فیلتر:
از تاریخ:
تا:
6
سلسله نشست های علمی کلان منطقه 8 آمایشی
سلسله نشست های علمی کلان منطقه 8 آمایشی
دکتر علی اکبر حقدوست
شروع: ۱۴۰۱/۳/۲۱
پایان: ۱۴۰۱/۳/۲۱
كرمان
رایگان
6
سلسله مباحث عمومی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
سلسله مباحث عمومی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دکتر علی اکبر حقدوست
شروع: ۱۳۹۸/۸/۱
پایان: ۱۳۹۸/۸/۱
كرمان
رایگان
5
کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAX-QDA
کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAX-QDA
دکتر طیبه میرزایی
شروع: ۱۳۹۸/۶/۲۶
پایان: ۱۳۹۸/۶/۲۶
كرمان
رایگان
5
نشست تخصصی مناسبات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری
نشست تخصصی مناسبات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری
دکتر سحر کوثری,دکتر محمد رحیم عیوضی,دکتر رضا دهنویه,دکتر عباس وثوق,دکتر علی اکبر حقدوست
شروع: ۱۳۹۸/۵/۲۶
پایان: ۱۳۹۸/۵/۲۶
كرمان
رایگان
5
سخنرانی علمی هنر و آینده
سخنرانی علمی هنر و آینده
دکتر سید محسن هاشمی
شروع: ۱۳۹۸/۶/۶
پایان: ۱۳۹۸/۶/۶
كرمان
رایگان
5
نشست تخصصی پویش نظام‌مند و مرور تجربیات «آینده‌پژوهی ایران»
نشست تخصصی پویش نظام‌مند و مرور تجربیات «آینده‌پژوهی ایران»
دکتر محمدمهدی مولایی
شروع: ۱۳۹۸/۵/۹
پایان: ۱۳۹۸/۵/۹
كرمان
رایگان
5
کارگاه آشنایی با معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی
کارگاه آشنایی با معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی
دکتر محمدمهدی مولایی
شروع: ۱۳۹۸/۵/۸
پایان: ۱۳۹۸/۵/۸
كرمان
رایگان
5
نشست تخصصی هندسه روش‌شناسی آینده‌پژوهی
نشست تخصصی هندسه روش‌شناسی آینده‌پژوهی
دکتر مصطفی حسینی گلکار
شروع: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
تهران
رایگان