۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

دکتر علی اکبر حقدوست

 

   - دکترای آمار و اپیدمیولوژی

   مرتبه علمی: استاد

 


           

           آشنایی با مدرس:

             برخی از سوابق دکتر علی اکبر حقدوست :

                 ۱. رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

                 ۲. معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

                 ۳. رئیس دانشگاه علوم پزشکی درمانی کرمان از سال ۹۲ تا ۹۶

                 ۴. مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

                 ۵. رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت_دانشگاه علوم پزشکی کرمان

                 ۶. رئیس مرکز تحقیقات آموزش نظام مراقبت اچ‌آی‌وی/ایدز مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت

                 ۷. رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

                 ۸. رئیس دبیرخانه تحقیقات کاربردی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

                 ۹. عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۳۹۲

                ۱۰. عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت CEM-ACHR در حوزه مدیترانه شرقی در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۷

                      عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت

                ۱۱. عضو تیم تدوین اخلاق پژوهش در سلامت سازمان جهانی بهداشت

                ۱۲. عضو کمیته علمی مدیریت اچ‌آی‌وی/ایدز در منطقه مدیترانه شرقی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی

                ۱۳. محقق برتر کشوری در سال ۱۳۸۹

                ۱۴. پزشک نمونه در سال ۱۳۹۰

                ۱۵. استاد افتخاری دانشکده بهداشت دانشگاه لندن از سال ۱۳۸۴

 

           ارتباط با مدرس: از طریق آدرس پست الکترونیک ahaghdoost@gmail.com

 


 

جلسه اول:


  

فایل تصویری

 

 

جلسه دوم:


  

فایل تصویری

 

 

جلسه سوم:


  

فایل تصویری

 

 

جلسه چهارم:


  

فایل تصویری

 

 

جلسه پنجم:


  

فایل تصویری

 

 

جلسه ششم:


  

فایل صوتی