۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تعداد نام کتاب
۱   روندهای جهانی 2025: جهانی تحول یافته
۱   پایش فعالیت های آینده نگاری
۲   مهارت های آینده
۱   پیش ارزیابی تجارت (از مفهوم تا اجرا)
۱   نظام های آینده پژوهی شش کشور
۱   آشنایی با برخی تجارت آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان
۱   نظام ملی آینده نگاری همراه با بررسی تجربه چند کشور پیشرو
۱   دریچه ای به آینده جهان
۱   سفر به آینده : دفتر سوم فناوری های آینده
۱   سفر به آینده: دفتردوم آینده کار و اشتغال
۱    سفر به آینده : دفتر پنجم آینده شهرها
۱   برنامه راهبردی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
۲   نقشه علمی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان چالش‌ها و راهکارها
۱   پزشکی آینده پزشکی سیستمی پزشکی p4
۱   وضعیت آینده 2005
۱   آینده رسانه ها
۱   آینده رسانه ها روند پیشران های اثرگذار
۱   جنگ نسل چهارم
۱   واکاوی مدل رفتاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۱   روندهای راهبردی ایران
۱   کاربرد بازی های رایانه ای در جنگ های نوین
۱   عصر پیامدها: تاثیرات تغییر آب و هوای جهان بر سیاست خارجی امنیت ملی
۱   فرصت تاریخی صنایع فرهنگی
۱   آشنایی با برخی تجارت آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان ویراست دوم : مطالعه موردی اروپا