۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

پروتکل محتوایی پادکست‌های علمی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

 • گوینده در ابتدای پادکست، عبارت "گفتار nام: عنوان پروژه" را بیان نماید.
 • گوینده به کوتاه‌ترین شکل ممکن خود را معرفی کند.
 • معرفی فقط شامل نام و نام‌خانوادگی و آدرس سازمانی فعلی ارایه‌دهنده می‌باشد.
 • اسم سایر همکاران پروژه یا مقاله نیز ذکر شود.
 • لازم نیست اشاره شود که این مقاله صوتی از طرف پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت تولید و پخش خواهد شد.
 • در صورتی که پادکست مستخرج از یک مقاله چاپ شده است به منبع مقاله اشاره شود.
 • هر پادکست شامل دو قسمت است.
 • زمان قسمت اول حداکثر ۲ دقیقه است.
 • در قسمت اول فقط  ضرورت کار و مهمترین یافته‌ها ارایه گردند و از ذکر توضیحات فنی و جزییات خودداری گردد.
 • زمان قسمت دوم حداکثر ۷ دقیقه است.
 • محتوای قسمت دوم شامل چهار قسمت مقدمه روش کار نتایج و بحث باشد.
 • در بحث به کاربردهای پژوهش و پیشنهادات مطالعات بعدی اشاره شود.
 • در کل ارایه تا جایی که امکان دارد از کلمات انگلیسی استفاده نشود.
 • در انتها به آدرس اینستاگرامی پژوهشکده (kmu.ifsh@) برای دسترسی به آرشیو کل پادکست‌ها ارجاع داده شود.

 

پروتکل کلی پادکست‌ها:

 

 • ابتدا فایلی صوتی با محتوای "مجله صوتی ناب: پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان" که از قبل توسط همکاران پژوهشکده ضبط شده است قرار می‌گیرد.
 • عبارت "گفتار nام: عنوان پروژه"، شماره گفتارها در پادکست‌ها به ترتیب بالا می‌رود.
 • موسیقی ابتدایی
 • ارایه دو دقیقه‌ای
 • موسیقی میانی
 • ارایه هفت دقیقه‌ای
 • موسیقی پایانی