۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

پشتیبانی سخت افزار:

 
شبکه و زیرساخت:

۱- نگهداری صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active  و Passive   بر اساس استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۲- آگاهی كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

۳- آگاهی كامل از نحوه ارتباط مراكز و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

۴- مطلع نمودن مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير، تحول و نيازها

۵- عيب يابی و رفع مشكل شبكه‌ای كليه سيستمهای كامپيوتری موجود در مركز مربوطه ( IP وكارت شبكه و... )

۶- آشنايی با سيستم عامل های سرورهای عملياتی و مفاهيم اوليه شبكه  Network  + ( اختصاصي كارشناسان )

۷- مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمرانی جدید و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهيزات شبكه و توسعه آن

۸- نظارت بر صحت عملکرد ups


پشتیبانی نرم افزار:

۱- پيگيری و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاری و بهبود سيستم
۲- مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايندها
۳-هماهنگی با مديريت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتيبانی نرم افزارها
۴-همكاری در تهيه RFP (تهيه، تنظيم و مستند سازی نيازها  و انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)
۵- آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه  ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )
۶- آگاهي از كليات  (حيطه و نوع فعاليت های تحت پوشش) نرم افزارهای واحد مربوطه جهت پيگيری مناسب تر مسائل مربوطه
۷- نظارت و پيگيری روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data )  از نرم افزارها بصورت دوره ای و آرشيو آنها
۸- تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتورهای نرم افزاری
۹- مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاری در واحد محل خدمت
۱۰- راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز واحد و ارائه راهکارها و مشاوره در پیاده سازی هرچه بهتر نرم افزار در واحدهای زیر مجموعه


پشتیبانی وب سایت:

۱- آشنایی با نرم افزار وب سايت دانشگاه و ويرايشگر آن و آدرس های وب سايت واحدها

۲- بررسی وب سايت های واحدهای مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوری اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامی وب سايت های زير مجموعه

۳- آشنایی با استانداردهای طراحی وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهای مختلف )

۴- به روز نگه داشتن مطالب وب سايت  ( اخبار و اطلاعيه و ... )

۵- نظارت كارشناس IT  برروی كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )

۶- حضور فعال در برنامه ها و پروژه وبومتريكس