۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
آموزشی

آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

آیین نامه آموزشی سال 1392

آیین نامه آموزشی سال 1393

         آیین نامه دوره دکترای پژوهشی

 

فرم‌های دفاع از پروپوزال آیین‌نامه‌ها


فرم اسامی داوران پروپوزال

 

روند تصویب و دفاع از پروپوزال

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه دکتری

 

روند دفاع از پایان نامه

فرم ثبت نظرات داوران در خصوص پروپوزال

 

نامه مقالات شرطی دفاع از پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال

 

 

 
       
فرم‌های دفاع از پایان نامه  

 

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

 

 

 

فرم ارزشیابی پايان نامه

 

 

 

فرم اعلام آمادگی پیش دفاع

 

 

 

فرم اعلام نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

 

 

 

فرم اعلام نمره نهایی پايان نامه

 

 

 

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه

 

 

 

فرم حل مشکل پایان نامه دانشجویان

     

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه

 

 

 
   
سایر فرم ها  

 

فرم تمدید سنوات تحصیلی

 

 

 

فرم دعوتنامه جلسه دفاع از پايان نامه

 

 

 

فرم رفع اشکال پروپوزال-پایان نامه

     

فرم صورت جلسه گزارش 6 ماهه

 

 

 

فرمت پروپوزال

 

 

 

فرمت پایان‌نامه

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شورای گسترش دانشگاه پیوست

 

 

 
Electronic General Log Book For Ph.D Students