۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
تاریخ
فایل صورتجلسه
موارد مهم
۹۷/۰۲/۰۵
۱. پیشنهاد پرداخت واحد به پژوهشگران
۲. پیشنهاد باز کردن حساب بانکی حقوقی برای مراکز
۳. پیشنهاد پرداخت سرباری از محل طرح های پژوهشی به پژوهشکده
۹۷/۰۲/۲۶
پیشنهاد استفاده مشارکتی پژوهشکده از دفتر HIV HUB در تهران
۹۷/۰۳/۰۳
چک کردن کپسوبل های اتش نشانی
۹۷/۰۶/۳۱
لزوم تاسیس مرکز آینده نگاری و نوآوری در سلامت
۹۷/۰۷/۲۶
تامین هزینه بلیط از محل بودجه هر طرح
۹۷/۰۸/۰۹
۱. معرفی مشاورین هر مرکز توسط رئیس مرکز
۲. اختصاص مبلغ ۲۵ میلیون تومان جهت هزینه های مشاورین
۳. دعوت از مشاورین معرفی شده و برگزاری دو تور مرتبط در هر سال
۹۷/۰۹/۰۱
۱. اختصاص ۵۰ درصد از بودجه های جذب شده توسط مراکز و پژوهشکده به ساختمان سازی
۲. ملزم شدن هر مرکز به جذب ۵۰ میلیون تومان از منابع خارجی در سال ۱۳۹۸
۳. پیشنهاد تدوین سند سلامت چابهار توسط کرمان
۴. توافق بر سر انجام یک طرح تحقیقاتی به ارزش ۲۰ میلیون تومان به جای بالاسری طرح ۲۰۰ میلیونی برآورد اندازه گروه های پنهان توسط مرکز HIV HUB
۹۷/۰۹/۲۹
۱. تدوین دستورالعمل حق الزحمه پژوهشگران و نیروهای مراکز
۲. تدوین دستورالعمل شفاف سازی مالی
۳. تدوین متن چشم انداز، رسالت و ارزشهای پژوهشکده توسط دکتر مهرالحسنی
۴. برنامه ریزی برای کارگاه دو روزه آینده پژوهی توسط دکتر گلکار
۵. صدور ابلاغ برای دکتر صلواتی و دعوت از ایشان برای کمک در تدوین و اجرای پروژه های کارآفرینی
۶. دعوت از دانشجویان همه گروه ها و دکتر صلواتی جهت ارائه سخنرانی در مورد کارآفرینی
۷. در بودجه پژوهشی سال ۹۸، پنجاه درصد به پروژه ها و پنجاه درصد به حق التالیف مقالات اعضای اصلی اختصاص یابد
۹۷/۱۰/۱۳
۱. انتخاب دکتر نوری حکمت به عنوان عضو جدید شورای مدیران
۲. تدوین سند سرباری طرح های پژوهشی
۳. تاکید مجدد بر شفاف سازی مالی و تعریف ۴ سطح شفاف سازی
۴. بحث در مورد نحوه هزینه کرد گرنت پژوهشی هر مرکز (رئیس هر مرکز حداکثر تا سقف یک سوم بودجه مرکز، می تواند به عنوان مجری اصلی باشد)
۹۷/۱۲/۱۵
اطلاع رسانی به ذینفعان جهت اعلام کاندیداتوری ریاست مراکز تحقیقاتی پژوهشکده
۹۸/۰۱/۲۹
 
۹۸/۰۲/۱۱
 
۹۸/۰۲/۱۹
 
۹۸/۰۲/۲۵
 
۹۸/۳/۹
۱- استفاده از شرکت های دانش بنیان برای عقد قرارداد با نیروهای آزاد
۲- برنامه ریزی برای تورهای آشنایی با پژوهشکده
۳- ارسال جدول ذینفعان مختلف
۹۸/۴/۲۰
۱- تدوین نقشه راه ۶ ماهه برای سایت پژوهشکده
۲- اعلام گزارش طرح ها به صورت پادکست
۳- تدوین درفت اولیه پروتوکل برگزاری تور
۴- برگزاری کارگاه های فصلی توسط هر مرکز
۵- برگزاری کارگاه های آینده پژوهی توسط معاونت علمی
۶- برگزاری هرچه سریعتر تقدیر از کارکنان مجله بین المللی مدیریت و سیاستگذاری سلامت
۹۸/۰۶۸ دریافت فایل ارسال طرح‌های مرتبط با ماموریت ویژه برای موسسه نصر
۹۸/۰۷/۱۰  

ارسال گزارش هفتگی عملکرد هر مرکز در گروه مجازی شورای مدیران

دستورالعمل گزارش کارکرد ماهانه دانشجویان دکتری پژوهشی