۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

فرم‌های دفاع از پروپوزال آیین‌نامه‌ها


فرم اسامی داوران پروپوزال

 

روند تصویب و دفاع از پروپوزال

فرم ثبت پروپوزال پایان نامه دکتری

 

روند دفاع از پایان نامه

فرم ثبت نظرات داوران در خصوص پروپوزال

 

 

 

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال

 

 

 
       
فرم‌های دفاع از پایان نامه  

 

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

 

 

 

فرم ارزشیابی پايان نامه

 

 

 

فرم اعلام آمادگی پیش دفاع

 

 

 

فرم اعلام نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

 

 

 

فرم اعلام نمره نهایی پايان نامه

 

 

 

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه

 

 

 

فرم حل مشکل پایان نامه دانشجویان

     

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه

 

 

 
   
سایر فرم ها  

 

فرم تمدید سنوات تحصیلی

 

 

 

فرم دعوتنامه جلسه دفاع از پايان نامه

 

 

 

فرم رفع اشکال پروپوزال-پایان نامه

     

فرم صورت جلسه گزارش 6 ماهه

 

 

 

فرمت پروپوزال

 

 

 

فرمت پایان‌نامه