۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 ناهید خواجه‌پور

 

   - مدیر اجرایی

   - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

   - تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   - ایمیل  khajehpour.nahid.87@gmail.com

 


 فاطمه آذین‌فر

 

   - مسئول امور مالی

   - کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

   - تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   - ایمیل  fazinfar@yahoo.com

 


 رضا شیخ‌زاده

 

   - مسئول IT

   - کارشناس ارشد نرم‌افزار

 

   - تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   - ایمیل    reza.jvn@gmail.com 

 


 سمیه برهانی

 

   - کارشناس IT

   - کارشناس ارشد هوش‌مصنوعی

 

   - تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   - ایمیل    borhani.somaye@gmail.com