۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

دکتر کامبیز بهاالدین‌بیگی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی و متخصص طب اورژانس

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن     ۳۱۳۲۵۴۰۶

   - ایمیل     Kbahaadini@kmu.ac.ir

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/kbehaaldini

 


 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

   - دکترای سیاستگذاری سلامت

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۱۵

   - ایمیل     va.yazdi@gmail.com

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/vyazdi

 


 

دکتر یونس جهانی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت

   - دکترای آمار زیستی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۵

   - ایمیل     yonesjahani@yahoo.com

 


 

دکتر حمید شریفی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌­آی‌وی و بیماری­‌های آمیزشی

   - دکترای اپیدمیولوژی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۹

   - ایمیل     sharifihami@gmail.com

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/hsharifi

 


 

دکتر وحیدرضا برهانی‌نژاد

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

   - دکترای سالمند‌شناسی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۱۷

   - ایمیل     Borhani777@yahoo.com

 


 

دکتر رضا دهنویه

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

         

   - ایمیل     rdehnavi@gmail.com

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/rdehnavieh