۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

دکتر علی اکبر حقدوست

 

 

   - ریاست

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

   - تلفن:       ۰۳۴۳۲۱۱۳۰۲۶

   - ایمیل:      ahaghdoost@kmu.ac.ir

   - پورتال:     http://academicstaff.kmu.ac.ir/haghdoost