۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

جهت ثبت طرح جدید، اینجا را کلیک نمائید.

وارد سامانه پژوهان شده و پس از ثبت نام با انتخاب گزینه ثبت طرح جدید، مراحل را به ترتیب انجام داده و طرح خود را ثبت نمایید.