۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

 

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت به عنوان اولین پژوهشکده در حوزه مطالعات نظام سلامت کشور از سال۱۳۹۱ با حدود ۱۲۰عضو که ۲۶ نفر از آنان اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند فعالیت خود را آغاز کرده است.

این پژوهشکده از تجمیع شش مرکز تحقیقاتی زیر شکل گرفته است :

-         مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

-         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

-         مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

-         مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ‌آی‌وی/ ایدز

-         مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

-         مرکز آینده نگری و نوآوری در سلامت

موضوع مورد تمرکز این پژوهشکده، آینده پژوهی در سلامت است که اخیراً مورد توجه جدی سیاست‌گذاران این حوزه قرار گرفته است. با توجه به اینکه آینده پژوهی مناسب بدون توجه و داشتن نگاه به گذشته امکان پذیر نیست و دیدن وضعیت فعلی نیز زمینه شکل دادن به آینده می‌باشد، به نظر می‌رسد که طیف گسترده ای از فعالیت‌های مرتبط با رصد فعالیت‌های گذشته، تعیین وضعیت موجود و ترسیم آینده مطلوب و دیدن الزامات آن در حوزه سلامت، در دستور کار این پژوهشکده قرار می‌گیرند.