۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
انتصاب دکتر علی‌اکبر حقدوست به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ دي
انتصاب دکتر علی‌اکبر حقدوست به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت
انتصاب دکتر علی‌اکبر حقدوست به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت
آشنایی با سامانه پژوهان
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
آشنایی با سامانه پژوهان
آشنایی با سامانه پژوهان
کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی 1
۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان
کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی 1
کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی 1
کاربرد OneHealth Tool در تصمیم گیری های نظام سلامت
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
کاربرد OneHealth Tool در تصمیم گیری های نظام سلامت
کاربرد OneHealth Tool در تصمیم گیری های نظام سلامت
آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی و نرم افزار MAX-QDA
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور
آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی و نرم افزار MAX-QDA
آشنایی با تحلیل داده‌های کیفی و نرم افزار MAX-QDA
کسب جایزه توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و عفونت‌های آمیزشی، در کنگره بین‌المللی دانش ا...
۱۳۹۸ سه شنبه ۵ شهريور
جوایز کسب شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و عفونت‌های آمیزشی، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در سیزدهمین دوره کنگره بین‌المللی...
کسب جایزه توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و عفونت‌های آمیزشی، در کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد
سخنرانی علمی هنر و آینده
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
سخنرانی علمی هنر و آینده
سخنرانی علمی هنر و آینده
برگزاری کارگاه مناسبات آینده‌پژوهی و سیاست گذاری
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۲ مرداد
برگزاری کارگاه مناسبات آینده پژوهی و سیاست گذاری
برگزاری کارگاه مناسبات آینده‌پژوهی و سیاست گذاری
برگزاری نشست تخصصی پویش نظام مند و مرور تجربیات «آینده پژوهی ایران»
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
برگزاری نشست تخصصی پویش نظام مند و مرور تجربیات «آینده پژوهی ایران»
برگزاری نشست تخصصی پویش نظام مند و مرور تجربیات «آینده پژوهی ایران»
برگزاری کارگاه معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
برگزاری کارگاه معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی
برگزاری کارگاه معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی