پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/05/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دکتر نجاری و تیم ارزیابی از وزارت خانه در تاریخ 11 مرداد ماه در خصوص اخذ موافقت قطعی با مرکز انفورماتیک پزشکی بازدیدی از پژوهشکده و مرکز انفورماتیک به عمل آوردند