پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  پروژه نشاط اجتماعی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/02/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :


امروزه نشاط و شادکامی یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع بشری و از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان‌ها می‌باشد. متاسفانه بر اساس آخرین مطالعات انجام گرفته، ایران از لحاظ میزان نشاط در مقایسه با سایر کشورهای جهان و حتی منطقه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بر اساس مطالعات کشوری نیز استان کرمان از جمله استان‌هایی است که کمترین میزان نشاط را دارا می‌باشد و عوامل متعددی نشاط ساکنین شهر کرمان را تهدید می‌نماید. با توجه به مطالب فوق و عنایت به این که مطالعه جامعی که تمامی ابعاد پژوهشی شادکامی و نشاط در کشورمان را مورد بررسی قرار دهد تاکنون انجام نشده است، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اقدام به طراحی و اجرای پروژه‌ تحقیقاتی با عنوان "بررسی وضعیت شادکامی، عوامل موثر، طراحی و اجرای راهکارهای مداخله‌ای افزایش آن در شهروندان کرمانی" با هدف بررسی وضعیت موجود نشاط و مداخلات موثر در افزایش آن نموده است که موثرترین مداخلات را در این زمینه در اختیار مسئولین مربوطه و سیاست‌گزاران قرار داده تا با اجرای این مداخلات نه تنها گامی موثر در جهت افزایش میزان نشاط شهروندان کرمانی برداشته شود بلکه به عنوان الگوی کشوری افزایش نشاط در جامعه ایرانی استفاده گردد .