پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  آماده سازی 17 نسخه "ناب"
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/02/18
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

گزارش کار آماده سازی 17 نسخه "ناب"

با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماری ها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتماعی و فرهنگی و ...، ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسوس بوده و در همین راستا بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهای مرتبط قرار داده است.

این برنامه در قالب 11 بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف رابرای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در برمی گیرد. در این راستا پژوهشکده آینده پژوهی از هر یک از بسته های تحول موضوعاتی را انتخاب کرد و در قالب واژه شناسی بسته های آموزش، 17 "ناب" نوشته شده است.