پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری دوازدهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/12/22
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دوازدهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " پس نگری  "در تاریخ 19 اسفند ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید

در این جلسه آقای دکتر عباسی به ارائه 
گام‌های انجام چندین روش پس‌نگری  پرداختند

و در انتهای کارگاه ، یک روش پس نگری  به صورت گروهی و در قالب کارگاه انجام شد .