پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  ضرورت تدوین نقشه راه درمان ایران 1404 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/12/15
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

ضرورت تدوین نقشه راه درمان ایران 1404 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برای استفاده بهینه از منابع و حرکتی سریع و هدفمند؛ داشتن یک نقشه راه و تحلیل همه جانبه گذشته و حال برای پیش ­بینی آینده امری بدیهی و لازم است. البته ترسیم آینده مطلوب و حرکت به سمت آن نیاز به اتخاذ متدلوژی صحیح آینده ­نگاری دارد که در دنیای امروز ضرورت آن بسیار ملموس ­تر از گذشته­ است چرا که از یک طرف سرعت تغییرات به شدت افزایش یافته و از طرف دیگر تأثیر متغیرهای مختلف بر یکدیگر پیچیده­ تر شده­ است. لذا امروزه تقریباً تمامی برنامه­ ریزی ها باید با در نظر گرفتن تغییرات سریع تکنولوژی، اقتصاد، رفتارها و خواسته ­های افراد و همچنین منابع انسانی صورت پذیرد.

در این میان، مدیریت درمان یک کشور از نقطه شروع در یک مرکز ارایه خدمات اولیه تا بیمارستانی بسیار پیشرفته از گستردگی و پیچیدگی خاص برخوردار است و در نتیجه بدون داشتن یک نقشه راه جامع قطعاً حرکت رو به جلو کم سرعت و پرهزینه خواهد بود.

بر اساس این ضرورت، تلاشی منسجم در اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مشارکت بیش از ده ها صاحب نظر و کارشناس خبره در معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور شکل گرفته است  تا با بررسی عمیق بتوانند یک برنامه ده ساله برای مدیریت آینده درمان کشور طراحی نمایند.

در راستای تسهیل ارتباط مسوولین و خبرگان سایر دانشگاه های علوم پزشکی با دبیرخانه پروژه نقشه راه درمان ایران 1404، پرتال اطلاع رسانی به آدرس زیر ایجاد شده است:

http://neda1404.kmu.ac.ir/