پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری دهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/12/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " تحلیل لایه ای علت ها  "در تاریخ 5 اسفند ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید

در این جلسه آقای دکتر فولادگر به ارائه مطالب زیر پرداختند و در انتها کار گروهی در همین زمینه برگزار گردید

·         توضیحاتی در خصوص روش شناسی آینده پژوهی و انتخاب روش مناسب به فراخور اقتضائات مسئله

·         مروری بر مکاتب آینده پژوهی با تامل بر نظرات آینده پژوهان و دیگر اندیشمندان 

·         بررسی مدل های تحلیل علت و معلولی و مدل های فرهنگی اجتماعی با تاکید بر مدل تحلیل لایه ای علت ها (عنایت الله)

·         حل مسئله چاقی از روش تحلیل لایه ای و تلفیق آن با روش تحلیل اثرات متقابل و سناریو پردازی آینده چاقی در کشور