پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری نهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/12/02
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

نهمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " تصمیم گیری با معیارهای چندگانه  "در تاریخ 28 بهمن ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید

در این جلسه آقای دکتر هاشم خانی به ارائه مطالب زیر پرداختند و در انتها کار گروهی در همین زمینه برگزار گردید

·         مفاهیم پایه ای و کلی تصمیم گیری چندمعیاره.

·         تاریخچه و مرور ادبیات تصمیم گیری چندشاخصه.

·         چهره های تاثیرگذار حوزه فوق.

·         نگرش ها و پارادایم های جدید در این حوزه.

·         نحوه کاربردی سازی رویکردهای تصمیم گیری چندشاخصه آینده نگر و تصمیم گیری چندشاخصه بر مبنای سناریوها.

·         مرور چند روش کلاسیک تصمیم گیری چندشاخصه.

·         تمرین اجرایی سازی.