مدیر سیستم
  برگزاری هفتمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/14
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

هفتمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " سری زمانی  "در تاریخ 14 بهمن ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید

در ابتدای جلسه آقای دکتر بارونی مطالب مربوط به سری زمانی را مطرح کردند و مباحث تئوری کارگاه را توضیح دادند . سپس آقای دکتر خدابخش زاده مباحث عملی کارگاه را با ذکر مثالی پیش بردند