پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری ششمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

ششمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " ره نگاشت "
در تاریخ 7 بهمن ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید .
در این جلسه آقای دکتر جلیل سلیمی که از دانشگاه امیر کبیر تهران برای تدریس آمده بودند به معرفی کامل این روش پرداختند .
کارگاه آموزشی نقشه راه در دو بخش "مبانی نظری" و " کارگاه عملی" برگزار شد. در بخش اول ، مباحث مربوط به آشنایی با مفاهیم و مبانی نقشه راه عنوان شد. و  در کارگاه عملی  فرایند ترسیم نقشه راه بیان شد و شرکت کنندگان در جلسه در گرو هایی   به ترسیم نقشه راه در حوزه های کاری  خود  پرداختند.