پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری پنجمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/03
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

پنجمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " سناریونویسی " در تاریخ 30 دی ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید .

در این جلسه خانم پورشیخعلی به معرفی کامل این روش با ذکر مثال هایی پرداختند. سپس آقای دکتر دهنویه توضیحاتی را در این خصوص همراه با ارائه مقاله ای مطرح کردند و در انتها از شرکت کنندگان در کارگاه خواسته شد تا به صورت انفرادی به سوالاتی که در رابطه با همین موضوع بود پاسخ دهند