پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری چهارمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/10/29
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 

چهارمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " چند ضلعی آینده و چرخ آینده " در تاریخ 23 دی ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید .

در این جلسه خانم پورشیخعلی به معرفی گام های روش چرخ آینده، کاربرد، انواع نسخه های تدوین شده، نقاط ضعف و قوت، مثال هایی از کاربردهای روش ها در حوزه های مختلف پرداختند. سپس آقای دکتر دهنویه توضیحاتی را در این خصوص همراه با ارائه مقاله ای مطرح کردند و در انتها شرکت کنندگان در کارگاه ،در گروهایی پنج و شش نفره کارگروهی در قالب مسابقه برگزار کردند