پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری دومین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/10/14
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دومین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان افق یابی و پویش محیطی در تاریخ 9 دی ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید .

در ابتدای جلسه خانم مهندس پورشیخعلی مطالبی را در خصوص پویش محیطی ارئه دادند و مطالب خود را با کار گروهی که در ارتباط با همین مطلب بود به پایان رساندند . در ادامه آقای دکتر دهنویه با توضیحاتی در خصوص " افق یابی فناوری های سلامت" و ارائه مقالاتی در همین راستا جلسه را به پایان رساندند .
.