پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری اولین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/10/05
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اولین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان آشنایی با کلیات آینده پژوهی در تاریخ 2 دی ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید .

جلسه با مقدمه ای تحت عنوان اهمیت آینده پژوهی در سلامت توسط آقای دکتر دهنویه آغاز و با طرح مباحثی از قبیل مبانی ،مکاتب و دسته بندی روش های آینده پژوهی با ارائه دکتر دهنویه و خانم مهندس پورشیخعلی ادامه یافت .​​