پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  نشست مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/04/07
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در این نشست اعضای هیات علمی دانشگاه باهنر و اعضای هیات علمی و روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده به معرفی توانمندی ها و زمینه های کاری و تحقیقاتی خود پرداختند.
در این جلسه پیشنهاد گردید که هر گروه آموزشی دانشگاه باهنر بر حسب زمینه های کاری خود که مرتبط با یک یا چند مرکز تحقیقاتی می باشد، زمینه ارتباطات کاری و همکاری های آتی را فراهم نماید. همچنین معرفی پروژه های تحقیقاتی انجام شده طرفین در جلسات آتی، پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به صورت مشترک، برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک و تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت توسعه روابط پیشنهاد گردید.