پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  توافقنامه راه اندازی دپارتمان آینده پژوهی بیمه سلامت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/09/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :در راستای فعال تر ساختن گروههای پژوهشی و تقویت روحیه پژوهش تیمی و همچنین زمینه سازی تولید علم همراه با نظریه پردازی در حوزه بیمه سلامت، بخش آینده پژوهی در بیمه سلامت با همکاری مشترک بین سازمان بیمه سلامت و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت تاسیس گردید.
این دپارتمان، حلقه ای پژوهشی متشکل از پژوهشگران آینده پژوهی در سلامت و سازمان بیمه سلامت می باشد که عمدتا به پاسخگویی به نیازهای علمی و رفع چالشهای موجود در قالب آینده پژوهی بیمه های سلامت خواهد پرداخت.
بخش آینده پژوهی بیمه سلامت در محل پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت با همکاری هیت علمی علوم پزشکی کرمان اداره کل بیمه سلامت استان کرمان بر اساس تفاهم نامه ای که به همین منظور بین مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت استان کرمان به امضاء رسیده است از اواخر مرداد 93 همزمان با سالروز تشکیل بیمه سلامت و در آستانه روز پزشک و هفته دولت در استان کرمان شروع به کار خواهد کرد.