ليست اخبار   
  فراخوان ارسال مقاله
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/03

به اطلاع می رساند، مجله Medical Journal of The Islamic Republic of Iran(MJIRI) با همکاری پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت اقدام به انتشار ویژه نامه تخصصی آیندهپژوهی در سلامت نموده است. بدین وسیله از تمامی اساتید و کارشناسان گرامی جهت ارائهمقالات مرتبط دعوت به عمل می آید.

  بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/05/13

دکتر نجاری و تیم ارزیابی از وزارت خانه در تاریخ 11 مرداد ماه در خصوص اخذ موافقت قطعی با مرکز انفورماتیک پزشکی بازدیدی از پژوهشکده و مرکز انفورماتیک به عمل آوردند

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/30

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/30

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/24

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/24

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/24

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/16

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/16

​ دریافت فایل

  ناب
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/16

​ دریافت فایل

1 2 3 4 5 6 7 8