رسالت و چشم انداز                  

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت به عنوان اولین پژوهشکده در حوزه مطالعات نظام سلامت کشور از سال1391 با حدود 120عضو که 26 نفر از آنان اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند فعالیت خود را آغاز کرده است.

این پژوهشکده از تجمیع پنج مرکز تحقیقاتی زیر شکل گرفته است :

-         مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز

-         مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

-         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

-         مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

-         مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

موضوع مورد تمرکز این پژوهشکده، آینده پژوهی در سلامت است که اخیراً مورد توجه جدی سیاست‌گذاران این حوزه قرار گرفته است. با توجه به اینکه آینده پژوهی مناسب بدون توجه و داشتن نگاه به گذشته امکان پذیر نیست و دیدن وضعیت فعلی نیز زمینه شکل دادن به آینده می‌باشد، به نظر می‌رسد که طیف گسترده ای از فعالیت‌های مرتبط با رصد فعالیت‌های گذشته، تعیین وضعیت موجود و ترسیم آینده مطلوب و دیدن الزامات آن در حوزه سلامت، در دستور کار این پژوهشکده قرار می‌گیرند.

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر آن است با انجام پژوهش‌های كاربردي بنيادي؛ آموزش‌های پژوهش محور و ارائه مشاوره های تخصصی و همچنین مدیریت و انتقال دانش در راستای حفظ و ارتقا سلامت جامعه امروز و فردا با رویکرد و نگاه به آینده در محورهای مدیریت ارایه خدمات سلامت، کاربرها و سیستم‌های اطلاعاتی، طراحی و توسعه سیستم‌ها، ارزیابی و ارتقا سیستم‌ها، ارزیابی عوامل خطر در جامعه، روند بیماری‌های شایع در جامعه، مدل‌های ریاضی و آماری، مدل‌های اپیدمیولوژیک بیماری‌ها فعالیت نماید.

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت با مأموریت ملی و بین‌المللی بر آن است که در حوزه آینده پژوهی در سلامت تبدیل به یک مرکز علمی پیشتاز در سطح خاورمیانه شود. همچنین این پژوهشکده ضمن به سطح قابل قبول رساندن جایگاه مطالعات آینده پژوهی در حوزه سلامت کشور، ایفای نقش جدی در تصمیم گیری‌های این حوزه و تولید خدمات کاربردی برای بخش سلامت کشور، تأثیرگذاری جدی بر ارتقای سطح سلامت جامعه خواهد داشت.