نشریه فارسی انفورماتیک پزشکی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی از انتشارات دانشگاه    علوم پزشکی کرمان  با مدیر مسئولی جناب آقای دکتر رضا خواجویی و سردبیری جناب آقای دکتر کامبیز بهاالدینی می باشد. این مجله با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان حوزه های انفورماتیک پزشکی و بیوانفورماتیک از طریق انتشار تازه ترین یافته های این حوزه ها به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی به چاپ می رسد. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی متعلق به مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی از مراکز زیر مجموعه پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت می باشد. این مجله در حال حاضر بصورت فصلنامه و آنلاین منتشر می شود.

                                                                                                              لینک مجله


.