مجله بین المللی سیاست گذاری در سلامت (
IJHPM )


مجله بین المللی سیاست گذاری در سلامت (IJHPM ) اولین مجله تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که به صورت بین المللی فعالیت می کند. این مجله آذر ماه سال 91 مجوز انتشار خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرد و موفق شد اولین شماره خود را در بهار 92 منتشر نماید. مجله بین المللی سلامت با حمایت مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، به صورت دوماهنامه منتشر می شود. مدیرمسئول این مجله، آقای دکتر حقدوست و سردبیر این مجله خانم دکتر خیاط زاده ماهانی است که با همکاری طیف وسیعی از متخصصین و پژوهشگران حوزه سیاست گذاری در سلامت از نقاط مختلف دنیا به یکی از شاخص ترین مجلات دانشگاه تبدیل شده است. 70 درصد اعضای تحریریه این مجله را متخصصین و پژوهشگران برتر از دیگر کشورهای دنیا تشکیل میدهند  به طوریکه پوشش جغرافیایی این مجله هم از نظر پذیرش مقالات و هم از نظر جلب همکاری های بین المللی در نوع خود بی نظیر می باشد. 

شماره اول این مجله در ژوئن 2013 منتشر شد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، شماره آتی با کیفیتی فوق العاده و با مشارکت بسیار بالای متخصصینی از دانشگاه های برتر دنیا نیز هاروارد و جان هاپکینز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

با توجه به اینکه این مجله بر پژوهش های بین رشته ای و فرا رشته ای در حوزه سیاست گذاری در سلامت فعالیت می کنند، پل ارتباطی منحصربه فردی بین علوم اجتماعی و علوم سلامت برقرار کرده است و توجه ویژه به مباحثی نظیر جامعه شناسی سلامت، فلسفه علم و فلسفه سلامت،  و اخلاق در سیاست گذاری سلامت این مجله را به یکی از برجسته ترین مجلات در حوزه علوم پزشکی  در کشور تبدیل خواهد کرد.

 

لینک مجله