پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  فراخوان ارسال مقاله
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/08/03

به اطلاع می رساند، مجله Medical Journal of The Islamic Republic of Iran(MJIRI) با همکاری پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت اقدام به انتشار ویژه نامه تخصصی آیندهپژوهی در سلامت نموده است. بدین وسیله از تمامی اساتید و کارشناسان گرامی جهت ارائهمقالات مرتبط دعوت به عمل می آید.

 مدیر سیستم
  بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/05/13

دکتر نجاری و تیم ارزیابی از وزارت خانه در تاریخ 11 مرداد ماه در خصوص اخذ موافقت قطعی با مرکز انفورماتیک پزشکی بازدیدی از پژوهشکده و مرکز انفورماتیک به عمل آوردند

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/30

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/30

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/24

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/24

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/24

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/16

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/16

​ دریافت فایل

 مدیر سیستم
  ناب
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/03/16

​ دریافت فایل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10